HUGE Creative Agency
Creativity has no boundaries
We are digital marketing experts
in pushing the brand to new heights
HUGE Creative Agency
Creativitatea nu are limite
Suntem experți ai marketingului digital
în propulsarea brandul către noi culmi.
HUGE Creative Agency
Творчество не имеет границ
Мы эксперты в области цифрового маркетинга,
поможем вывести бренд на новый уровень.
Marketing Audit of the Business €150. Now you can save 90% for Online and Offline Marketing Audit of your business with a special form.
Marketing Audit al Afacerii 150€. Acum poți salva 90% la Audit de Marketing Online și Offline al afacerii tale cu un formular special.
Маркетинговый аудит бизнеса 150 €. Теперь вы можете сэкономить 90%, с помощью специальной формы.
WE FOCUS ON
Social media marketing
 • Creation and management of paid campaigns in social networks (Facebook Ads, Instagram Ads, etc.)
 • Social media audience and engagement strategies
 • Analysis and report on the effectiveness of social media campaigns
 • Planning and posting social media content
 • Writing articles for blogs, press releases, email marketing
 • Shooting, directing and editing video content - vlogs, tutorials, presentations, courses
 • Podcasts and audio recordings
 • Live from the event
 • Photos of the product, team, location
influence marketing & marketing campaigns
 • Collaboration with influencers to promote products/services
 • Development and implementation of marketing campaigns
 • Monitor campaign results and impact
 • Participation in social or charitable campaigns
Full design services
 • Graphic design for corporate identity ( brandbook, logo, brochures, posters, etc.)
 • Web design and website development, landing page
 • Product packaging and label design
We will conduct a marketing audit of the business, both online and offline. This audit will allow us to identify weak points in this segment and come up with improvement solutions.
NE FOCUSĂM PE
Social Media marketing
 • Creare și administrare de campanii publicitare pe rețelele de socializare (Facebook Ads, Instagram Ads, etc.)
 • Strategii de creștere a audienței și angajamentului pe platformele de social media
 • Analiză și raportare a performanțelor campaniilor de social media
 • Planificare și programare a conținutului pe canalele de social media
 • Scriere de articole pentru bloguri, comunicate de presă, email marketing
 • Filmare, regizare și editare conținut video - vloguri, tutoriale, prezentări, cursuri.
 • Podcast-uri și înregistrări audio
 • Transmisiune live de la eveniment
 • Fotografii de produse, echipă, locație
Influence marketing & campanii
 • Colaborare cu influenceri pentru promovarea produselor/serviciilor
 • Dezvoltarea și implementarea campaniilor de influencer marketing
 • Monitorizarea rezultatelor și impactului campaniilor
 • Implicarea în campanii de responsabilitate socială sau caritabile
DESIGN COMPLEX
 • Design grafic pentru identitatea de brand (logo, broșuri, afișe etc.)
 • Design web și dezvoltare de site-uri, landing
 • Design de ambalaje și etichete pentru produse
Vom efectua un audit de marketing al afacerii, atât online cât și offline. Acest audit va permite să identificăm punctele slabe pe acest segment și să venim cu soluții de îmbunătățire.
МЫ ФОКУСИРУЕМСЯ НА
Маркетинг в социальных сетях
 • Создание и управление рекламными кампаниями в социальных сетях (Facebook Ads, Instagram Ads и др.)
 • Стратегии по увеличению аудитории и вовлеченности в социальных сетях
 • Анализ и отчет по эффективности кампаний в социальных сетях
 • Планирование и размещение контента в социальных сетях
 • Написание статей для блогов, пресс-релизов, email-маркетинга
 • Съемка, режиссура и монтаж видеоконтента - влогов, туториалов, презентаций, курсов
 • Подкасты и аудиозаписи
 • Прямой эфир с мероприятия
 • Фотографии продукта, команды, местоположения
инфлюенс-маркетинг & маркетинговые кампании
 • Сотрудничество с инфлюенсерами для продвижения продуктов/услуг
 • Разработка и реализация маркетинговых кампаний
 • Мониторинг результатов кампании и воздействия
 • Участие в социальных или благотворительных кампаниях
Дизайн
 • Графический дизайн для фирменного стиля (логотип, брошюры, плакаты и т.д.)
 • Веб-дизайн и разработка сайтов, лендинг
 • Дизайн упаковки и этикетки для продукции
Проведем маркетинговый аудит бизнеса как онлайн, так и оффлайн. Этот аудит позволит нам выявить слабые места в этом сегменте и предложить пути их улучшения.
PROJECTS
PROIECTE
ПРОЕКТЫ
Study Case
Success Stories, Clients Upscale, Influence Marketing & Strategy, Reports, Ads & SMM
Content
Photo & Video Content, Photoshoot & Videography, Photo & Video Marketing, Blogs
Branding & Design
Logo & Brandbook, Graphic Design, Digital & Outdoor, Corporate Materials
Development
Web Design & Web Development, Landing Pages and Websites, Automations
OUR TALENTS
The most creative people work every day to provide the best services and enjoy our partners. We are good because we value the individuality of each of them!
TALENTELE NOASTRE
Cei mai creativi oameni lucrează în fiecare zi pentru a oferi cele mai bune servicii și pentru a ne bucura partenerii. Suntem buni, pentru că apreciem individualitatea fiecăruia!
НАШИ ТАЛАНТЫ
Самые креативные люди работают каждый день, чтобы предоставлять лучшие услуги и наслаждаться нашими партнерами. Мы хороши, потому что мы ценим индивидуальность каждого из них!
 • Vlad
  Project Manager
 • Evva
  Creative Director
 • Svetlana
  Sales Manager
 • Iuliana
  Copywriter
 • Nicolina
  Designer
 • Natalie
  Designer
 • Luminița
  Web Designer
 • Petru
  Video Editor
 • Maxim
  Developer
They recommend us
Ne recomandă
Нас рекомендуют
Shedule free 15 minute consultation
By the end of this free call, we will have a clear understanding of the next steps you can take for your business to start generating consistent and reliable results online with Funnels & Paid Advertising.
Consultație rapidă gratuită de 15 minute
Până la sfârșitul acestui apel, vom avea o înțelegere clară a următorilor pași pe care îi putem face pentru ca afacerea ta să înceapă a genera rezultate consistente și de încredere online.
Бесплатная 15-минутная консультация
К концу этого звонка у нас будет четкое представление о следующих шагах, которые мы можем предпринять, чтобы ваш бизнес начал получать стабильные и надежные результаты в Интернете.

Contact us:


E-mail: sales@hugecreative.agency

Phone: +373 68 26 62 88 Whatsapp, Telegram, Viber

Contactează-ne în orice mod posibil:


E-mail: sales@hugecreative.agency

Phone: +373 68 26 62 88 Whatsapp, Telegram, Viber

Свяжитесь с нами любым возможным способом:


E-mail: sales@hugecreative.agency

Phone: +373 68 26 62 88 Whatsapp, Telegram, Viber

© 2024 HUGE Creative Agency | +373 68 266 288 | info@hugecreative.agency
flag
Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Made on
Tilda