We are always looking for talented and passionate people to join our team.
If you are a motivated person and eager to learn, then our environment is the right place for you. We strive to provide the best support and encouragement for our members so they can reach their full potential.

We understand that each person is unique and valuable, so we encourage diversity and inclusiveness in our team.

If you feel attracted to this opportunity and want to be part of our successful team, do not hesitate to send us your CV and tell us more about yourself. We look forward to meeting you!
Suntem întotdeauna în căutarea unor oameni talentați și pasionați să se alăture echipei noastre.
Dacă ești o persoană motivată și dornică să înveți, atunci mediul nostru este locul potrivit pentru tine. Ne străduim să oferim cel mai bun suport și încurajare pentru membrii noștri, astfel încât să poată să își atingă potențialul maxim.

Înțelegem că fiecare persoană este unică și valoroasă, astfel încurajăm diversitatea și inclusivitatea în echipa noastră.

Dacă te simți atras de această oportunitate și vrei să faci parte din echipa noastră de succes, nu ezita să ne trimiți CV-ul tău și să ne spui mai multe despre tine. Așteptăm cu interes să te cunoaștem!
Мы всегда ищем талантливых и увлеченных людей, чтобы присоединиться к нашей команде.
Если вы целеустремленный человек и хотите учиться, то наша среда — это то, что вам нужно. Мы стремимся обеспечить наилучшую поддержку и поощрение для наших участников, чтобы они могли полностью раскрыть свой потенциал.
Înțelegem că fiecare persoană este unică și valoroasă, astfel încurajăm diversitatea și inclusivitatea în echipa noastră.

Мы понимаем, что каждый человек уникален и ценен, поэтому поощряем разнообразие и инклюзивность в нашей команде.

Если вас привлекает эта возможность и вы хотите стать частью нашей успешной команды, не стесняйтесь, присылайте нам свое резюме и расскажите нам больше о себе. Мы с нетерпением ждем встречи с вами!
Benefits
 • You work with skilled people
 • Fair pay for every effort
 • Flexible work system
 • Diverse and interesting projects
 • Professional development opportunities
 • Access to sources, materials and information
Beneficii
 • Lucrezi cu oameni pricepuți
 • Plată corectă pentru fiecare efort
 • Sistem flexibil de lucru
 • Proiecte diverse și interesante
 • Oportunități de dezvoltare profesională
 • Acces la surse, materiale și informare
ПРЕИМУЩЕСТВА
 • Вы работаете с опытными людьми
 • Справедливая оплата за каждое усилие
 • Гибкая система работы
 • Разнообразные и интересные проекты
 • Возможности профессионального развития
 • Доступ к источникам, материалам и информации
Availability
Person responsible for planning, implementing and monitoring online advertising campaigns to achieve a company's business goals on Google Ads or Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads, etc.
Write marketing and advertising content such as advertising slogans, short TV or radio ads, marketing emails, product presentations and more
Use design elements such as images, text and colors to create attractive and effective visuals. This can include designing posters, business cards, websites
Planning and implementing marketing strategies for a company or brand
It includes photographing events, products, people, places or any other subject
Responsible for planning, coordinating and monitoring a specific project
Responsible for leading the sales team. The objective being the sale of products or services for a company or brand
Optimizing websites to achieve the best possible position in the search results of search engines
Managing the online presence of a company or brand on social media platforms
Translation of texts from one language to another. This may include translating documents, books, press articles, websites or other types of material
Video planning, production and editing
Website development and maintenance
DISPONIBILITĂȚI
Persoană responsabilă de planificarea, implementarea și monitorizarea campaniilor publicitare online pentru a atinge obiectivele de afaceri ale unei companii pe Google Ads sau Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads, etc
Scrie conținut de marketing și publicitate, cum ar fi sloganuri publicitare, anunțuri scurte de televiziune sau radio, e-mailuri de marketing, prezentări de produse și multe altele
Utilizează elemente de design, cum ar fi imagini, text și culori, pentru a crea materiale vizuale atractive și efective. Acest lucru poate include proiectarea afișelor, a cărților de vizită, a site-urilor web
Planificarea și implementarea strategiilor de marketing pentru o companie sau un brand
Include fotografierea de evenimente, produse, oameni, locuri sau orice alt subiect
Responsabil pentru planificarea, coordonarea și monitorizarea unui proiect specific
Responsabilă pentru conducerea echipei de vânzări. Obiectivul fiind vânzarea de produse sau servicii pentru o companie sau un brand
Optimizarea site-urilor web pentru a obține o poziție cât mai bună în rezultatele căutării pe motoarele de căutare
Gestionarea prezenței online a unei companii sau a unui brand pe platformele de social media
Traducerea de texte dintr-o limbă într-alta. Acest lucru poate include traducerea de documente, cărți, articole de presă, site-uri web sau alte tipuri de materiale
Planificarea, producția și editarea de videoclipuri
Dezvoltarea și întreținerea site-urilor web
ДОСТУПНО
Отвечает за планирование, реализацию и мониторинг рекламных кампаний в Интернете для достижения бизнес-целей компании в Google Ads или Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads и т. д.
Пишит маркетинговые и рекламные материалы, такие как рекламные слоганы, короткие объявления на телевидении или радио, маркетинговые электронные письма, презентации продуктов и многое другое.
Использует элементы дизайна, такие как изображения, текст и цвета, для создания привлекательных и эффективных визуальных эффектов. Это может включать в себя разработку плакатов, визитных карточек, веб-сайтов.
Планирование и реализация маркетинговых стратегий для компании или бренда
Это включает в себя фотографирование событий, продуктов, людей, мест или любого другого предмета.
Отвечает за планирование, координацию и мониторинг конкретного проекта
Отвечает за руководство командой продаж. Целью является продажа продуктов или услуг для компании или бренда.
Оптимизация веб-сайтов для достижения наилучших возможных позиций в результатах поиска поисковых систем
Управление онлайн-присутствием компании или бренда в социальных сетях
Перевод текстов с одного языка на другой. Это может включать перевод документов, книг, статей в прессе, веб-сайтов или других типов материалов.
Планирование, производство и монтаж видео
Разработка и обслуживание сайта

Contact us:


E-mail: sales@hugecreative.agency

Phone: +373 68 26 62 88 Whatsapp, Telegram, Viber

Contactează-ne în orice mod posibil:


E-mail: sales@hugecreative.agency

Phone: +373 68 26 62 88 Whatsapp, Telegram, Viber

Свяжитесь с нами любым возможным способом:


E-mail: sales@hugecreative.agency

Phone: +373 68 26 62 88 Whatsapp, Telegram, Viber

© 2024 HUGE Creative Agency | +373 68 266 288 | info@hugecreative.agency
flag
Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Made on
Tilda